Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

magnaibayartsevelnyamчимгээerdeneboldpurevbaatar

tzu

Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, орон нутагт Засийн газрын болон аймгийн Засаг даргын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулахад оршино.

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

1 (1)2 3 75

This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports