Хууль эрх зүйн хэлтэс

dashzevegoyuntsetsegariunzaya

hzh

Аймгийн хэмжээнд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хүний эрхийг хангах, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн дэг журмыг хамгаалах, авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулахад хууль хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хангах, архивын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, иргэд байгууллагад үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээний хүртээж чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэнэ.

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

1 (1)2 3 75

This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports