Нэгдсэн үйлчилгээ, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах алба

tsogbayar jadambauuganaadedmaa gantulga

turbat

onha

Төрийн үйлчилгээг төвлөрүүлэн иргэн хуулийн этгээдэд хөнгөн шуурхай хүргэж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг  нэмэгдүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагаас гарсан бодлого шийдвэр болон аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй арга хэмжээг олон нийтэд мэдээллийн бүхий л сувгаар сурталчлах, аймгийн цахим хуудас, вэб сайтны мэдээ мэдээллийг байнга шинэчлэх, иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох газарт дамжуулан шийдвэрлэлтийн хариуг эргэж өгөх, хэвлэн нийтлэх үйлчилгээ үзүүлэх, албаны үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах.

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

1 (1)2 3 75

This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports