Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

javzanpagmaariunbayar

huyagbaatar munkhbat

hynalt-1

Хууль тогтоомж бодлого шийдвэрийн биелэлт, сум, баг, хэлтэс, агентлаг, харъяа байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхүйц цаг үеэ олсон чанартай мэдээлэл, хөдөлмөрийн зөвлөмжөөр удирдлагыг хангах, төрийн албан хаагчид төрийн мөнө хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгааг хянаж, үнэлгээ өгөх замаар аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлнэ.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

ХЭЛТЭС, АГЕНТЛАГ, ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГА, СУМДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ КАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

1 (1)2 3 75

This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports