Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс

javzanpagmaariunbayar

huyagbaatar munkhbat

hynalt-1

Хууль тогтоомж бодлого шийдвэрийн биелэлт, сум, баг, хэлтэс, агентлаг, харъяа байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхүйц цаг үеэ олсон чанартай мэдээлэл, хөдөлмөрийн зөвлөмжөөр удирдлагыг хангах, төрийн албан хаагчид төрийн мөнө хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгааг хянаж, үнэлгээ өгөх замаар аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны үр дүнг нэмэгдүүлнэ.

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

ХЭЛТЭС, АГЕНТЛАГ, ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГА, СУМДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ КАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

1 (1)2 3 75