Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Munhtsetsegtungalagenhzul

lhagvasuren

batzaya

nhh

Аймгийн хэмжээнд эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, урлаг, спорт, нийгмийн халамж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, гэр бүл /хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд/ болон зорилтот бүлгүүд, хүн ам зүйн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, удирдлагаар хангах чиг үүрэгтэй.

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

1 (1)2 3 75

This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports