Засаг даргын мэдээ

Засаг даргын мэдээ

Монгол улсын Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу Төв аймгийн Цагдаагийн газраас нутгийн удирдлагууд болон, иргэд олон нийтдээ өнгөрсөн оны үйл...

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Төв аймаг дах Шийдвэр гүйцэтгэх албаны ажилчид, албан хаагчдад зориулсан 30 айлын орон сууцыг ...