Засаг даргын мэдээ

Засаг даргын мэдээ

Монгол улсын Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Бүтээн байгуулалт...

Монгол улсын Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Бүтээн байгуулалт-Хөрөнгө...

Иргэндээ ээлтэй төрийн албыг бэхжүүлж, аймаг орон нутгийн хөгжлийг дээшлүүлж, айл өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэн иргэдээ сонсдог, хамтран шийдвэр гаргадаг, тэдэнд хүндэтгэлтэй хандан үйлчилдэг төрийн...

Аймгийн онцгой комисс нь үүссэн хийгээд үүсэж болзошгүй эрсдэлт нөхцөл байдлын үед шуурхай, бэлэн байдалд байх эрхзүйн зохицуулалт бүхий байгууллага юм. Өнөөдөр Аймгийн онцгой...

Манай аймаг мэдээллийн дэвшилтэт технологийг ашиглан орон зайнаас үл хамааран цаг хугацаа, төсөв хөрөнгө хэмнэж “Цахим хурал”-ыг 2017 оноос сумдтайгаа хийж хэвшүүлээд байгаа юм....

Төв аймгийн Засаг дарга Ж.Батжаргал гэр хороололд оршин суугчдын ая тухтай, тохилог амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор эко тохилог хашаа төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Төслийн хүрээнд...

27 сум, төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны явцыг тодорхойлж, Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн...

Өвлийн олимп нь орчин үеийн олимпиудын нэг бөгөөд өвөл зохион байгуулагддагаараа ихээхэн онцлогтой. Өмнө нь зуны олимптой нэг жилд зохиогддог байсан ба Лиллехамерын олимпоос эхлээд 4 жилд...

БНСУ-ын Гангвон муж болон Монгол улсын Төв аймаг хоорондын ХАА-н технологийн хамтын ажиллагааны ­­хөгжил, хүлэмжийн аж ахуйн үйл ажиллагааг чадавхижуулах олон улсын симпозиум 9...

2017 онд Төв аймгийн хэмжээнд 11,278 малчин өрхөд 4,7 сая толгой мал тоологдсон. Аймгийн нутаг дэвсгэрийн зуншлагын байдалд үнэлгээ хийсэн ажлын хэсгийн дүгнэлтээр 17...
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports