Категори бус

Категори бус

Эрхэм хүндэт, Төв аймаг, Төв аймгийн Зуунмод, Баяндэлгэр, Алтанбулаг, Архуст, Эрдэнэ болон Сэргэлэн сумын ард иргэд, малчид төрийн болон ТББ-ууд, АНН  та бүхнийг олон нийтийн...

Ахмадын байгууллага үүсч хөгжсөний 30 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд Угтаалцайдам сумын ЗДТГ, Ахмадын хороо хамтран сум орон нутгийнхаа бүтээн байгуулалтанд гар бие оролцож,...

    Нийтийн биеийн тамирын хөгжүүлэх, багийн спортын төрлүүдээр хичээллүүлэх, байгууллага, хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор “Төрийн албан хаагчдын спортын анхдугаар наадам”-ыг зохион байгуулж байгаа...

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр, тухайн оны урианы жилийн хүрээнд болон хууль тогтоомж...

Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөл, Баянцагаан сумын ЗДТГ-тай хамтран төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад бэлтгэж байгаа иргэдэд арга зүйн зөвлөгөө...

Салбар зөвлөлийн хуралдааныг 3 дугаар сард 2 удаа зохион байгуулж, 6 асуудлыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрийг гаргасан. 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны байдлаар Салбар зөвлөлөөс...

2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн сонгон шалгаруулалтад орохоор бүртгүүлсэн иргэд доорх хуваарийн дагуу шалгалтад орно. ugg bailey button ...

Ажлын хариуцлагыг сайжруулж үр дүнд хүргэх тухай А/05 2017.01.04 Татах Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай А/31 2017.01.20 Татах Үзэсгэлэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай А/34 2017.01.23 Татах Нийтийн...

  1-р улирлын мэдээ Үзэх 2-р улирлын мэдээ Үзэх 3-р улирлын мэдээ Үзэх  
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports