Цаг үеийн мэдээ

Цаг үеийн мэдээ

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн ирүүлсэн мэдээгээр аймгийн хэмжээнд нийт 94319 иргэн байгаагаас тав хүртэлх насны хүүхэд 11064, жирэмсэн эмэгтэй 950, 65-аас...

Төв аймгийн  гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаагаа сүүлийн жилүүдэд идэвхитэй  хөгжиж байна. 2018 оны 9 дүгээр сарын 4-нд Япон улсад болсон байгалийн гамшигт манай аймгийн...

Төв аймаг 2018 оныг “Үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих жил” болгон зарласан. Энэ онд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын нилээдгүй...

Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, Засаг даргын захирамжаар 2018 оныг “Үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих урианы жил” болгон зарласан. Мөн аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс энэ оныг “Төрийн...

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 112 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Элэг бүтэн-Монгол” үндэсний хөтөлбөр, Аймгийн ИТХурлын 2016 оны 22 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Элэг бүтэн-Төв...

Төв аймгийн эдийн Засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих урианы жилийн төлөвлөгөө, Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд “Өвөл, зуны...

Төв аймгийн ИТХ-ын тогтоол, Аймгийн Засаг даргын захирамжаар 2018 оныг “Үйлвэрлэл үйлчигээг дэмжих” урианы жил болгон зарласан. Энэ хүрээнд сум орон нутагтаа өөрийн брэнд...

Төв аймгийн Эдийн засгийн хөгжлийн гол суурь нь хөдөө аж ахуй, газар тариалан. Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих урианы...

Өндөрширээт суманд “Номын баяр” сарын аян үргэлжилж байгаа бөгөөд энэ хүрээнд  “Би яруу найрагч” өсвөрийн яруу найрагчдын уралдааныг Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд зохион...

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга, Баянжаргалан, Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн сумын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд...
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports