Фото мэдээ

Фото мэдээ

    Нийтийн биеийн тамирын хөгжүүлэх, багийн спортын төрлүүдээр хичээллүүлэх, байгууллага, хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор “Төрийн албан хаагчдын спортын анхдугаар наадам”-ыг зохион байгуулж байгаа...

         Төв аймаг Нийслэл Улаанбаатар хотыг тойрон хүрээлдэг онцлогтой тиймдээ ч гэмт хэргийн тоо жилээс жилд өсөх хандлагатай байгаа. Үүн дотроо мал хулгайлах...

  Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Биеийн тамир спортын газартай хамтран “Мөнгөн өвөл” бүх нийтийн биеийн тамирын өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгт Төв...
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports