Мэдээ

Мэдээ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн авъяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, нийгмийн амьдралд бусадтай адил тэгш оролцох боломжийг олгох, нийгэмших, өөртөө итгэх итгэлийг нь...

Зам тээврийн ослыг бууруулах нэг үндсэн шалтгаан нь эргүүл шалгалтыг тогтмолжуулж байнгын постыг ажиллуулахад оршиж байдаг. Тиймээс орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар Зуунмод-Улаанбаатар, Өмнөговь-Улаанбаатарын замд...

Анх 1994 оны 6 дугаар сард Япон Улсын Тоттори мужийн Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгч гишүүд манай аймагт анх зочилсоноор 2 аймаг мужийн хооронд харилцаа хамтын...

Төв аймгийн Батсүмбэр сумынхан 7 хоног бүрийн “Лхагва” гаригт болдог “Нийгмийн эрүүл мэнд”-ийн өдрөө идэвхитэй зохион байгуулсаар байна. Өнөөдрийн “Нарны алхалт”-анд эрүүл мэнддээ анхаарсан...

Төв аймгийн Засаг даргын 8  сарын 16-ний өдрийн  А/481 тоот захирамж, Сумын Засаг даргын албан даалгаврын дагуу Төв аймгийн Баянхангай сумынхан гар тэжээл бэлтгэх аяныг...

Төв аймаг 2017 оныг “Ажилтай орлоготой иргэн” урианы жил болгон зарлаж бүхий л салбарт төсөл хөтөлбөрүүдийг татан байнгын болон түр ажлын байруудад орон нутгийнхаа...

Баянхангай сумын иргэд, төгсөгчид төрийн албан хаагчидтайгаа хамтран сумынхаа 40 жилийн ойн хүрээнд хандивын аян өрнүүлж сумандаа бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн байна. Баянхангай сумынхан...

Энэ хичээлийн жилд  Угтаалцайдам сум нь Олон улсын стандартад нийцсэн шинэ хөлбөмбөгийн талбайтай болсон. Тус суманд Аймгийн хөлбөмбөгийн холбоо, Угтаалцайдам сумын Засаг даргын Тамгын...

Манай улсад соёл урлагийн байгууллагын ажилтны өдрийг 1993 оноос хойш тэмдэглэн өнгөрүүлэх болсноос эдүгээ 21 дэх жилтэйгээ золгож байна. Эх орныхоо урлаг соёлыг тасралтгүй...

Төв аймгийн хамгийн олон хүн амтай сум болох Зуунмод сумын 6 багийн иргэд хөдөлмөрчидтэй Аймаг сумын удирдлагууд уулзалт ярилцлага, мэдээлэл хийж байна. Аймгийн нийгэм...