Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс

Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс

2017 оны 03 дугаар сарын 06-наас 03 сарын 20-ны байдлаар  салбарын хэмжээнд яаралтай тусламжаар нийт 1401  хүн үйлчлүүлсэн бөгөөд үүнээс эрэгтэй 503,  эмэгтэй 968 хүн байна. Нийт үйлчлүүлэгчдийн  96 нь түргэн тусламж...

Төв аймгийн "Ажилтай орлоготой иргэн" урианы жилийн хүрээнд Эрүүл мэнд , нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар,Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар...

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны сайдын тушаалаар “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтын аян”-ыг 1 дүгээр сарын 16-наас 2 дугаар сарын 17 хүртэлх хугацаанд зохин байгуулж байна. Аяны...

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/233 тоот тушаалаар нийгмийн даатгалын сангаас болон цэргийн тэтгэвэр авагч тэтгэвэр авах банкаа...