Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэндийн газар

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Төв аймагт амжилттай хэрэгжиж дууссан “Сум, баг бүрт хүрч үйлчилье” төслийн үр, “Эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх дэд хөтөлбөр 2017-2021” хамтын...

2017 оны 03 дугаар сарын 06-наас 03 сарын 20-ны байдлаар  салбарын хэмжээнд яаралтай тусламжаар нийт 1401  хүн үйлчлүүлсэн бөгөөд үүнээс эрэгтэй 503,  эмэгтэй 968 хүн байна. Нийт үйлчлүүлэгчдийн  96 нь түргэн тусламж...

Төв аймгийн эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комисс шинжээч сонгон шалгаруулж авна. Тавигдах шаардлага: Мэргэжлийн болон эрдмийн зэрэг цолтой байх Холбогдох мэргэжлээрээ 8-аас...

2017 оны 03 сарын 10-ны өдөр Эрүүл мэндийн газрын сургалтын танхимд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилтээр зохион байгуулагдсан “Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоог бэхжүүлэх...

Дэлхийн Зөн ОУБ-ын Төв ОНХХ, Хоолзүй, шим судлалын Монголын нийгэмлэгтэй хамтран 1 дүгээр сарын 30, 31-ний өдрүүдэд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан хоол” сэдэвт сургалт...

ЗООНОЗ-Халдварт өвчний тандалт, сэргийлэлтийн төвийн дарга Ж.Алтанцэцэг бидэнд мэдээ ирүүллээ. Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 1 дүгээр сарын 2-8-нийг дуустал эхний 7 хоногийн байдлаар нийт 4013...