Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэндийн газар

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд туссан Нүүдлийн амбулаторийн үзлэг оношилгоог сумдад ажиллуулж,...

Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны А/87 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргын А/18 тоот тушаалын дагуу “Олон улсын сувилагчдын өдөр”-ийг угтаж...

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд туссан Нүүдлийн амбулаторийн үзлэг оношилгоог сумдад ажиллуулах...

Хүн бүр эрүүл амьдрах эрхтэй хэмээн хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд заасан байдаг. Автомашин, техник технологи хөгжиж буй өнөө үед нийгэм тэр чигээрээ автомат горимд...

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 112 дугаар тогтоолын дагуу Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Аймгийн Эрүүл мэндийн газар хамтран өнөөдөр Аймгийн хэмжээнд “Элэг...

Дэлхийн эмч нарын баярын өдрийг угтан Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Монголын зүүний хүчний холбоо, Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Засаг даргын Тамгын газар хамтран аймаг, орон...

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд дэвшүүлсэн “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” зорилт, Үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих урианы жилийн хүрээнд...

Эмэгтэй хүн бүхэн ээж гэж дуудуулах эрхэм гавьяатай хүмүүс. Аймгийн Засаг Даргын захирамжийн дагуу эх хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга...

Эрүүл мэндийн салбарын 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн мэдээгээр  нийт 518 хүн яаралтай тусламжаар  үйлчлүүлсэн бөгөөд үүнээс эрэгтэй 234,  эмэгтэй 284 хүн...

Эрүүл мэндийн салбарын 2018 оны 01 дугаар сарын 22-ны өдрийн мэдээгээр  нийт 400 хүн яаралтай тусламжаар  үйлчлүүлсэн бөгөөд үүнээс эрэгтэй 236,  эмэгтэй 164 хүн байсан байна. Нийт үйлчлүүлэгчдийн  69 нь түргэн тусламж дуудсан, 331 нь...