Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

Төв аймгийн ИТХ-аас энэ оныг “Ажилтай орлоготой иргэн” урианы жил болгон зарласан. Тус ажлын хүрээнд  “Хөдөлмөр амьдралын үндэс” сарын аяныг 3 сарын 20-оос 4...

Төв аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас өрхийн амжиргааны түвшинг шинэчлэн тогтоох гэж байгаатай холбогдуулан сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 27 сумын ИТХ-ын дарга, багийн Засаг...

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь Засгийн газрын 2014 оны 404 дүгээр тогтоолоор баталсан “Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг удирдах, ашиглах” журмын 3.1-д заасны дагуу...

https://www.youtube.com/watch?v=GhXHakErgk4

Төв аймгийн "Ажилтай орлоготой иргэн" урианы жилийн хүрээнд Эрүүл мэнд , нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар,Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар...

Төв аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн санд 1034 иргэн идэвхтэй ажил хайж байгаа бөгөөд ажил олгогчдоос тавьж буй шаардлагад нийцүүлэн тэднийг...

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх эерэг хандлага, ойлголтыг нэмэгдүүлж, нийгмийн харилцаанд тэгш оролцож сурч боловсроход олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн олон төрлийн арга хэмжээг зохион...