Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

Төв аймгийн нийгмийн хамгааллын салбарууд болох Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс болон аймгийн хэмжээнд...

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 2017-2018 онд хэрэгжих хөтөлбөрүүдийн талаар аймгийн ХХҮГ-ын Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга С.Энхтунгалагаас тодрууллаа. https://youtu.be/skzwsdD9oZY

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян “-ны хүрээнд ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг сурталчлах, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “үзүүлэх сургалт”-ыг Зуунмод сумын Солонго цогцолборт 4...

Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 30-ны өдрийн 54 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүргийн дагуу өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгааны мэдээлэл цуглуулах аймгийн хэмжээн...

Төв аймгийн ИТХ-аас энэ оныг “Ажилтай орлоготой иргэн” урианы жил болгон зарласан. Тус ажлын хүрээнд  “Хөдөлмөр амьдралын үндэс” сарын аяныг 3 сарын 20-оос 4...

Төв аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас өрхийн амжиргааны түвшинг шинэчлэн тогтоох гэж байгаатай холбогдуулан сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 27 сумын ИТХ-ын дарга, багийн Засаг...

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь Засгийн газрын 2014 оны 404 дүгээр тогтоолоор баталсан “Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг удирдах, ашиглах” журмын 3.1-д заасны дагуу...

https://www.youtube.com/watch?v=GhXHakErgk4