Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 2017-2018 онд хэрэгжих хөтөлбөрүүдийн талаар аймгийн ХХҮГ-ын Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсийн дарга С.Энхтунгалагаас тодрууллаа. https://youtu.be/skzwsdD9oZY

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян “-ны хүрээнд ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг сурталчлах, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “үзүүлэх сургалт”-ыг Зуунмод сумын Солонго цогцолборт 4...

Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 30-ны өдрийн 54 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүргийн дагуу өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгааны мэдээлэл цуглуулах аймгийн хэмжээн...

Төв аймгийн ИТХ-аас энэ оныг “Ажилтай орлоготой иргэн” урианы жил болгон зарласан. Тус ажлын хүрээнд  “Хөдөлмөр амьдралын үндэс” сарын аяныг 3 сарын 20-оос 4...

Төв аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас өрхийн амжиргааны түвшинг шинэчлэн тогтоох гэж байгаатай холбогдуулан сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 27 сумын ИТХ-ын дарга, багийн Засаг...

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь Засгийн газрын 2014 оны 404 дүгээр тогтоолоор баталсан “Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг удирдах, ашиглах” журмын 3.1-д заасны дагуу...

https://www.youtube.com/watch?v=GhXHakErgk4

Төв аймгийн "Ажилтай орлоготой иргэн" урианы жилийн хүрээнд Эрүүл мэнд , нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн үйлчилгээний газар,Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар...