Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс

Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан судалгаагаар өнгөрсөн оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол улсын хүн амын тоо 3.177.899 байгаагаас 103.630 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амьдарч байгаа нь...

Аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчигээний газрын харьяа “Ахмадын амралт”-ын газар үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд 3 дахь жилтэйгээ золгож байна. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны хөрөнгө...

Аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар хороо, Мэргэжлийн хяналтын газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар хамтран “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян”-ыг өнөөдөр...

Аймгийн  ХХҮГазар , ДЗОБ-ын ОНХХөтөлбөр, ХЭҮКомисс,  Аймгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо, Монголын Тэргэнцэртэй Иргэдийн Үндэсний холбооны сургагч багш нар хамтран  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг...

Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг 5 суманд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтад Зуунмод сумын Ерөний боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн...

Аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй  байдал эрүүл ахуйн зөвлөл, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас “IMN” сургалтын төвтэй хамтран аймгийн аж ахуй нэгж, байгууллагуудын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл...

https://youtu.be/ehSs5mCsGWA

Аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй  байдал эрүүл ахуйн зөвлөл, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас Ололт-Амжилт сургалтын төвтэй хамтран аймгийн аж ахуй нэгж, байгууллагуудын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл...

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн авъяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, нийгмийн амьдралд бусадтай адил тэгш оролцох боломжийг олгох, нийгэмших, өөртөө итгэх итгэлийг нь...

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэг, жижиг зээлд хамрагдсан иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжих, сайжруулах, хамтын ажиллагааг дэмжих, нэгдэж томоохон зах зээлд гарах санаачлагыг бий...
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports