Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас зохион байгуулж байгаа “Эрх зүйн шинэчлэл-Иргэний эрхийн баталгаа” аяны хүрээнд Төв аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс энэ сарын 27-ны...