Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс

Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс

Баталгаажуулалтын зорилго Зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл явц, тогтолцоо нь стандартын шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох замаар хэрэглэгчийг зөв сонголт хийх, хуурамч бүтээгдэхүүнээс хамгаалах,...