Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс

Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс

Биеийн тамир, спортын салбарт мөрдөгдөхөөр батлагдсан  7 нэрийн стандартын мэдээллийг  хүргэж байна. Тодруулбал биеийн тамир, спортын  чиглэлийн сургалт дасгалжуулалтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй спортын...

Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг  Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус Баталгаажуулалтын зөвлөл нь 2017 оны 2 дүгээр сарын 24-ний өдөр...

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн эзэлхүүн багтаамжийн хэмжлийн лабораторийн улсын шалгагч Л.Баатарцогт Говьсүмбэр аймгийн НААҮ-ний “Ус-Ду” ОНӨААТҮГ-ын хүсэлтийн дагуу  4 сарын 7-17 өдрүүдэд  ...

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг Хөшигтийн хөндийд байгуулагдаж буй Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудалд ашиглагдах  зорчигчдын ачаа тээш хүлээн авах зориулалттай 26 ширхэг жинд улсын...

Стандарт, Хэмжил зүйн хэлтэст аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/32 дугаар захирамжаар батлагдсан Баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөл ажилладаг. Энэхүү зөвлөлийн даргаар аймгийн Засаг...

Баталгаажуулалтын зорилго Зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл явц, тогтолцоо нь стандартын шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох замаар хэрэглэгчийг зөв сонголт хийх, хуурамч бүтээгдэхүүнээс хамгаалах,...
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports