Онцгой байдлыг газар

Онцгой байдлыг газар

Төв аймгийн Музейн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний албан хүсэлт ирсний дагуу Онцгой байдлын газрын Зарлан мэдээлэл холбооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн онцгой...

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 8 дугаар тогтоолоор өвөлжилт хүндэрсэн Батсүмбэр, Борнуур, Жаргалант, Угтаал, Цээл, Эрдэнэ, Эрдэнэсант, Баян-Өнжүүл...