Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Монгол улсад түлэгдэл нь 5 хүртэлх насны хүүхдийн осол гэмтлийн тэргүүлэх шалтгааны нэг болж, түлэгдлийн амбулаторийн бүртгэл, нас баралт болон хөгжлийн бэрхшээлтэй бологсдын тоо...