Хэлтэс агентлагуудын мэдээ

Хэлтэс агентлагуудын мэдээ

Монгол улсын Шадар сайдын Төв аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний дагуу Онцгой байдлын Ерөнхий газраас Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг энэ сарын 03-наас 05-ны...

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн хүрээнд Аймгийн онцгой комисс, сумдын Засаг дарга нар, гамшгаас  хамгаалах албад, мэргэжлийн ангиудын удирдах бүрэлдэхүүний багаар ажиллах, гамшиг тохиолдсон...

Монгол улсын шадар сайд Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний дагуу арваннэгдүгээр сарын 3-наас 5-ны өдрүүдэд Төв аймагт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулагдаж...

Монгол улсын шадар сайд Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний дагуу ОБЕГ-ын удирдлага дор Төв аймагт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулагдаж байна. Гамшгийн...

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулагдаж буйтай холбогдуулан ОБЕГ-аас цагийн байдал өгөгдсөн. Хүчтэй газар хөдлөлтийн улмаас дулааны цахилгаан станцын барилгад нуралт үүссэн тухай...

Төв аймгийн Зуунмод суманд арваннэгдүгээр сарын 3-ны өглөө 06:20 цагт зарлан мэдээллийн дуут дохио дуугарснаар гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль албан ёсоор эхэллээ. Гамшгаас...

Нүүн шилжилт гэдэг нь болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн голомтоос хүн, мал, амьтныг аюулгүй түр талбайд шилжин байрлах арга хэмжээг хэлнэ. Монгол улсын...

Монгол улсын Шадар сайдын Төв аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний дагуу “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль” зохион байгуулагдахтай холбогдуулан мэргэжлийн ангиуд төлөвлөгөөний дагуу дадлага...

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд аравдугаар сарын 10-ны өдөр Аймгийн ангиллын сургалтын төлөвлөгөөг батлуулсан. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд ОБЕГазрын ажлын...

Арваннэгдүгээр сарын 3-наас 5-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуультай холбогдуулан ОБЕГын дэд дарга, хурандаа Б.Ууганбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг Төв аймагт ажиллаж...
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports