Худалдан авах

Худалдан авах

Төв аймгийн Засаг даргын захирамжаар Зуунмод хотноо байгуулагдах Нэгдсэн үйлчилгээний төвийн тендерийн нээлт боллоо. Энэхүү тендерийн үйл ажиллагааны талаар Орон нутгийн өмчийн газрын менежер...