ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 2017 онд зохион байгуулсан онцлог ажлууд болон 2018 онд зохион байгуулахаар төлөвлөж буй ажлуудын тухай орон нутгийн...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны Анхдугаар хуралдаан болж дараах асуудлыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрийг гаргалаа. № Хэлэлцэх асуудал Хариуцаж оруулах албан тушаалтан Гарах шийдвэр 1 Салбар...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01, 02 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан комиссууд Боловсрол, соёл, урлагийн...

2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтад орохоор бүртгүүлсэн иргэд доорх хуваарийн дагуу сорилын шалгалтад орно. Шалгалт өгөх өдрийн өглөөний 09:00...

Төв аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга, Баянжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Дэлгэрхаан сумын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогчийн сул...

Монгол Улсын Засгийн газрын ХЭГ-ын харьяа Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын сургуульд 2017-2018 оны хичээлийн жилд төрийн захиргааны менежментийн магистрын тэтгэлэгт сургалтад 2, төрийн захиргааны...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 300-аас доошгүй иргэнээс Үнэлгээний санал асуулга авах арга хэмжээг тусгасан. Тайлант онд...

Салбар зөвлөлөөс өр, зээлтэй төрийн албан хаагчдын судалгааг аймгийн дүнгээр нэгтгэн гаргахад 213 байгууллагын 4530 албан хаагч хамрагдсан нь нийт байгууллагын 98.15%, нийт ТАХ-ийн...

Монгол улсад шинэ үндсэн хууль батлагдсаны 93 жилийн ойг тохиолдуулан Төрийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1995...