ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор баталсан   "Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам"-ын дагуу аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаалаар байгуулагдсан албан...

Мал аж ахуйн хаваржилт, мал төлөлтийн эхэлсэнтэй холбогдуулан төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор малчин өрх /эмээ өвөө, эцэг эх/-үүдэд хөдөлмөрийн тусламж дэмжлэгийг...

Албан даалгаврын хэрэгжилтийн тайлан мэдээг ирүүлэх

Төрийн албаны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ дагаж мөрдөх дүрэм журмууд батлагдан орон нутагт хэрэгжилтийг хангах ажил зохион байгуулагдаж байна.

Өнөөдөр аймгийн Засаг даргын орлогч Ч.Сарангэрэл нийгмийн салбарын төрийн байгууллагуудын албан хаагчтай цахим хурал хийлээ. Цахим хуралд 27 сумын ЗДТГ-ын дарга, мэргэжилтэн, ЕБС, Цэцэрлэг,...

Эх сурвалж: http://www.csc.gov.mn/s/44/459

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс 2019 оныг “Төрийн байгууллагын бүх шатанд чадахуйн зарчмыг хэвшүүлэх жил” болгон зарлаж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 36 ажил үйлчилгээтэй байхаар...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөл 2019 оны анхдугаар хуралдаанаа 2019.01.31-ний өдөр зохион байгуулж, 2 асуудал хэлэлцлээ. Тус хуралдаанаар салбар зөвлөлийн 2019 оны...
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports