ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Эрүүл мэндийн газруудаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-иар анхан шатны мэдлэг олгох сургалт...

Төрийн албаны зөвлөлийн Завхан аймаг дахь салбар зөвлөлийн дарга, гишүүд 2018 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр манай аймагт ажиллаа. Уг арга хэмжээний үеэр Төв...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, аймгийн ЗДТГ-ын Хүний нөөц, сургалт хариуцсан мэргэжилтний 10 дугаар сард хийсэн ажлын тайлантай...

Аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-иар анхан шатны мэдлэг олгох мэдээлэл сургалт хийлээ. Сургалтад тус газрын 22...

Салбар зөвлөлөөс аймгийн Цагдаагийн газрын 60 албан хаагчид Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн талаар 20 минутын яриа хийж, мэдээлэл өглөө

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх, цаашид хэрхэн ажиллах чиг хандлагыг тодорхойлох зорилгоор доорх санал асуулгыг авч...

Төв аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагуудад гарсан Төрийн жинхэнэ албан тушаалын нийт 29 /дэс 4, туслах 25/ сул орон тоог мэргэшлийн шалгалтаар нөхөх ажиллагааг...

Төв аймгийн  нутгийн захиргааны зарим байгууллагууд гарсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг 2018 оны 10 дугаар...

Удирдлагын академийн Төрийн алба удирдлагын сургуулийн элсэлтийн шалгалтыг  2018 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн Бямба гарагт Төв аймагт зохион байгууллаа. Шалгалт зохион байгуулах комиссыг...

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 217 дугаар тогтоолын дагуу жил бүрийн 10 дугаар сарын 15-ны өдрийг “Хүний нөөцийн ажилтны өдөр” болгон тэмдэглэхээр тогтоожээ. Тус...
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports