ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй үзэх

төрийн албан хаагчдыг ажлын байрандаа мэдлэг, хандлага, ур чадвараа дээшлүүлэх, цаг үеийн шаардлагад нийцсэн хөрвөх чадвартай боловсон хүчин болгон бэлтгэх хэрэгцээнд тулгуурлан "Төрийн албан...

"Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах тухай" аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 66 дугаар тогтоолыг гарлаа. Уг тогтоолоор...

Бүгд Найрамдах Казакстан Улсын Ерөнхийлөгч Н.Назарбаевын нэрэмжит тэтгэлэгээр тус улсад төрийн захиргааны чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалах 1 жилийн сургалтад хамрагдах боломж нээлттэй байна. Kazakstan-2017

Төв аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагууд гарсан Төрийн жинхэнэ албан тушаалын нийт 21 /дэс 5, туслах 16/ сул орон тоог мэргэшлийн шалгалтаар нөхөх ажиллагааг...

Төв аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагад гарсан 21 сул ажлын байрыг төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтаар нөхөх үйл ажиллагаа явагдаж байна....

ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ   2017 оны 06 дугаар сарын 13                                                                                               Зуунмод   Төв аймгийн  нутгийн захиргааны зарим байгууллагуудад гарсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог...

2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулах төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтад орохоор бүртгүүлсэн иргэдийн анхааралд: Доорх хуваарийн дагуу шалгалтад...

Төв аймгийн  нутгийн захиргааны зарим байгууллагуудад гарсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын бүртгэлийг 2017 оны 06 дугаар...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2017 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 41, 42 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан комиссууд Баянхангай, Сэргэлэн сумын...