ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Аймгийн ЗДТГ, ТАЗСЗ-тай хамтран ажиллах хүсэлт ирүүлсний дагуу дараах лекц, уулзалтуудыг 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 16:00-18:00 цагт зохион байгуулахаар боллоо. Төрийн албан...

Төрийн албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд өрсөлдүүлэн шалгаруулах төрийн албаны шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэж байгаа иргэдэд зориулсан "цэнхэр ном"-ыг 2017 онд “Төрийн албаны...

Аймгийн ЗДТГ-ын 2017 оны нэгдсэн төлөвлөгөө, Салбар зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд туссан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор 27 сумын Засаг даргын Тамгын газрын...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 26 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан комисс Алтанбулаг сумын Санхүүгийн албаны...

Салбар зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр болж 5 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Үүнд: 28 байгууллагын 102 албан хаагчид төрийн захиргааны...

Сарын мэдээ үзэх

Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг...

Төв аймаг дах төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 2017 оныг  “Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан Лүн сумын...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 2017 оныг "Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах жил" болгон зарлаж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө батлан...