ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Албан даалгаврын хэрэгжилтийн тайлан мэдээг ирүүлэх

Төрийн албаны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ дагаж мөрдөх дүрэм журмууд батлагдан орон нутагт хэрэгжилтийг хангах ажил зохион байгуулагдаж байна.

Өнөөдөр аймгийн Засаг даргын орлогч Ч.Сарангэрэл нийгмийн салбарын төрийн байгууллагуудын албан хаагчтай цахим хурал хийлээ. Цахим хуралд 27 сумын ЗДТГ-ын дарга, мэргэжилтэн, ЕБС, Цэцэрлэг,...

Эх сурвалж: http://www.csc.gov.mn/s/44/459

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс 2019 оныг “Төрийн байгууллагын бүх шатанд чадахуйн зарчмыг хэвшүүлэх жил” болгон зарлаж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 36 ажил үйлчилгээтэй байхаар...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөл 2019 оны анхдугаар хуралдаанаа 2019.01.31-ний өдөр зохион байгуулж, 2 асуудал хэлэлцлээ. Тус хуралдаанаар салбар зөвлөлийн 2019 оны...

Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд уг хуулийн зорилго, зохицуулах харилцааны талаар анхан шатны...

Монгол улсын Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улс, аймаг, сумын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл,...

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 68 дугаар зүйлд заасны дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх төрийн албан хаагчийн төлөөллийг сонгон шалгаруулах зарыг...

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-аар олгогдсон эрх, үүргийн хэмжээнд Төрийн албаны зөвлөлийн Төв...
This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports