ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

  Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго Төв  аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ  албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн...

Төв аймгийн Баянхангай, Сэргэлэн сумдын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогчийн сул ажлын байранд төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны; Алтанбулаг, Аргалант, Баян, Баяндэлгэр,...

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 22.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 1997 оны 253 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам”-ыг...

Төв аймгийн ЗДТГ-ын дарга Ч.Сарангэрэл санаачлан төрийн албан хаагчдын чөлөөт цагийн зөв боловсон өнгөрүүлэх, урлагийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, ажлын гадуурх нийгмийн идэвхи зүтгэлийг...

Төв аймгийн ЗДТГ-ын дарга Ч.Сарангэрэл санаачлан төрийн албан хаагчдын чөлөөт цагийн зөв боловсон өнгөрүүлэх, урлагийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, ажлын гадуурх нийгмийн идэвх зүтгэлийг...

“Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах” жилийн ажлын өнөөдөр аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн 19 ажилтан, албан хаагчдад Монгол Улсын Засгийн газрын...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2017 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор байгуулагдсан Баянжаргалан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын...

4 дүгээр сарын үйл ажилагааны тайлан Тайлан үзэх

Төв аймгийн ЗДТГ-ын дарга Ч.Сарангэрэл санаачлан төрийн албан хаагчдын чөлөөт цагийн зөв боловсон өнгөрүүлэх, урлагийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, ажлын гадуурх нийгмийн идэвх зүтгэлийг...

Төв аймгийн төрийн албан хаагчдын дунд зохион байгуулагдагдаж байгаа “Урлагийн наадамд” нийт 27 сумын төрийн албан хаагчдын дунд гоцлол хөгжим, гадаад дуу, гоцлол дуу,...