ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Төв аймагт зарлагдсан төрийн жинхэнэ албаны 27 сул ажлын байрыг мэргэшлийн шалгалтаар нөхөх ажиллагаа зохион байгуулагдаж байна. Бүртгэлийн хугацаанд 21 ажлын байранд 79 иргэн...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 2017 онд зохион байгуулсан онцлог ажлууд болон 2018 онд зохион байгуулахаар төлөвлөж буй ажлуудын тухай орон...

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2018 оны 135 тоот албан бичгийн дагуу 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн орон нутгийн харьяалалгүй...

2018 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад орох хуваарь

Аймгийн хэмжээнд дэс түшмэлийн 5, туслах түшмэлийн 22, нийт 27 сул ажлын байрыг мэргэшлийн шалгалтаар нөхөх бүртгэл эхлэлээ. Энэ удаагийн шалгалтыг Монгол Улсын Төрийн...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны Анхдугаар хуралдаан болж дараах асуудлыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрийг гаргалаа. 2017 asics ...

Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан 2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулагдаж 3 асуудлыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрийг гаргалаа. Хуралдаанд...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01, 02 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан комиссууд Боловсрол, соёл, урлагийн...

Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга, Fjallraven Kanken España Өндөрширээт сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын сул ажлын байранд төрийн жинхэнэ...

Өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд салбар зөвлөл, timberland soldes хүний нөөцийн хүрээнд хийгдсэн ажлуудын товч мэдээллийг хүргэж байна.