ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

ТАСЗ цаг үеийн мэдээ мэдээлэл

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын харьяа Удирдлагын академиас 2017-2018 оны хичээлийн жилд Төрийн захиргааны менежментээр магистрын зэрэг олгох “Улирал”-ын сургалтын элсэлт зохион...

“Төрийн албан хаагчдыг дадлагажуулан сургаж, тасралтгүй хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Төр захиргааны ахмад ажилтан Г.Юндэн, Ш.Цэрэндоо нарын “Албан бичгийн найруулга, боловсруулалт” сэдэвт сургалт 2017 оны...

Төв аймгийн Баян сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга, Баянхангай, Дэлгэрхаан сумын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогчийн сул ажлын байранд төрийн жинхэнэ...

Нэг. Сул орон тоог нөхөх зар  Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул...

2017 оны 08 дугаар сарын ажлын тайлан Тайлан үзэх

Дэлгэрэнгүй үзэх

төрийн албан хаагчдыг ажлын байрандаа мэдлэг, хандлага, ур чадвараа дээшлүүлэх, цаг үеийн шаардлагад нийцсэн хөрвөх чадвартай боловсон хүчин болгон бэлтгэх хэрэгцээнд тулгуурлан "Төрийн албан...

"Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах тухай" аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 66 дугаар тогтоолыг гарлаа. Уг тогтоолоор...

Бүгд Найрамдах Казакстан Улсын Ерөнхийлөгч Н.Назарбаевын нэрэмжит тэтгэлэгээр тус улсад төрийн захиргааны чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалах 1 жилийн сургалтад хамрагдах боломж нээлттэй байна. Kazakstan-2017

Төв аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагууд гарсан Төрийн жинхэнэ албан тушаалын нийт 21 /дэс 5, туслах 16/ сул орон тоог мэргэшлийн шалгалтаар нөхөх ажиллагааг...