ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

ТАМШ болон нөөцийн тоон судалгаа ТЖАУАТ томилогдох ажилтны нөөцийн жагсаалт

Эхний хагас жилийн байдлаар... ТЖАУАТ томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын мэдээ ТЖАУАТ томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын мэдээ /Дэвшүүлсэн/ ТҮАУАТ томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын мэдээ

төрийн албан хаагчдыг ажлын байрандаа мэдлэг, хандлага, ур чадвараа дээшлүүлэх, цаг үеийн шаардлагад нийцсэн хөрвөх чадвартай боловсон хүчин болгон бэлтгэх хэрэгцээнд тулгуурлан "Төрийн албан...

"Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах тухай" аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 66 дугаар тогтоолыг гарлаа. Уг тогтоолоор...

Бүгд Найрамдах Казакстан Улсын Ерөнхийлөгч Н.Назарбаевын нэрэмжит тэтгэлэгээр тус улсад төрийн захиргааны чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалах 1 жилийн сургалтад хамрагдах боломж нээлттэй байна. Kazakstan-2017

Төрийн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын сул ажлын байранд 2-оос доошгүй хүнийг сонгон шалгаруулж, дүгнэлт гаргахдаа баримтлах зөвлөмж. Зөвлөмж...

Салбар зөвлөлийн 2017 оны Гуравдугаар хуралдаан энэ сарын 13-ны өдөр болж, 5 асуудал хэлэлцэн холбогдох санал, шийдвэрүүдийг гарган ажиллалаа. Үүнд: № Хэлэлцэх асуудал Хариуцаж оруулах албан тушаалтан 1 ТАЗСЗ-ийн...

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс салбар зөвлөлүүдийн 2016 оны үйл ажиллагааг дүгнэсэн дүн Дэлгэрэнгүй үзэх

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ын Гурав дахь хэсэгт заасныг баримтлан Салбар...

Төрийн албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд өрсөлдүүлэн шалгаруулах төрийн албаны шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэж байгаа иргэдэд зориулсан "цэнхэр ном"-ыг 2017 онд “Төрийн албаны...