ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

Төрийн албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд өрсөлдүүлэн шалгаруулах төрийн албаны шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэж байгаа иргэдэд зориулсан "цэнхэр ном"-ыг 2017 онд “Төрийн албаны...

Салбар зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр болж 5 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Үүнд: 28 байгууллагын 102 албан хаагчид төрийн захиргааны...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 2017 оныг "Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах жил" болгон зарлаж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө батлан...

Төлөвлөгөөний дагуу салбарын чиглэлийн сургалтад бүрэн хамрагдаж, цаг үеийн мэдээллийг эрх бүхий албан тушаалтанд тухай бүр танилцуулж ажиллана уу. Төлөвлөгөө үзэх  

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 128 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ын 2.1,...

Хуралдаан 2017 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн “Лхагва” гаригийн 14:00 цагт аймгийн ЗДТГ-ын Соёмбо танхимд эхэлнэ. Хэлэлцэх асуудлыг үзэх  

Монгол Улсын Захиргаа захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6, 29.2 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 65.1.8 дахь заалт,...

Аймаг, сумдын төсөвт байгууллага /ЗДТГ, Соёлын төв, Эрүүл мэндийн төв, Цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургууль г.м/-д төрийн үйлчилгээний ажилтныг сонгон шалгаруулж авахдаа хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл...

Монгол улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2, 33.3, 36 дугаар зүйлийн 36.1, 37.4, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн хуралдааны дэгийг 2013 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 34 дүгээр тогтоолоор баталсан. Дэг үзэх