ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2018 оны Анхдугаар хуралдаан болж дараах асуудлыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрийг гаргалаа. № Хэлэлцэх асуудал Хариуцаж оруулах албан тушаалтан Гарах шийдвэр 1 Салбар...

Төв аймаг дахь ТАЗСЗ-ийн 4 дүгээр хуралдаан 2017 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн “Лхагва” гаригт зохион байгуулагдлаа. Тус хуралдаанаар дараах 4 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв....

ТАМШ болон нөөцийн тоон судалгаа ТЖАУАТ томилогдох ажилтны нөөцийн жагсаалт

Эхний хагас жилийн байдлаар... ТЖАУАТ томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын мэдээ ТЖАУАТ томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын мэдээ /Дэвшүүлсэн/ ТҮАУАТ томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын мэдээ

төрийн албан хаагчдыг ажлын байрандаа мэдлэг, хандлага, ур чадвараа дээшлүүлэх, цаг үеийн шаардлагад нийцсэн хөрвөх чадвартай боловсон хүчин болгон бэлтгэх хэрэгцээнд тулгуурлан "Төрийн албан...

"Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах тухай" аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 66 дугаар тогтоолыг гарлаа. Уг тогтоолоор...

Бүгд Найрамдах Казакстан Улсын Ерөнхийлөгч Н.Назарбаевын нэрэмжит тэтгэлэгээр тус улсад төрийн захиргааны чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалах 1 жилийн сургалтад хамрагдах боломж нээлттэй байна. Kazakstan-2017

Төрийн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын сул ажлын байранд 2-оос доошгүй хүнийг сонгон шалгаруулж, дүгнэлт гаргахдаа баримтлах зөвлөмж. Зөвлөмж...