ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

ТАСЗ Тогтоол, шийдвэр хуралдаан

Төрийн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын сул ажлын байранд 2-оос доошгүй хүнийг сонгон шалгаруулж, дүгнэлт гаргахдаа баримтлах зөвлөмж. Зөвлөмж...

Салбар зөвлөлийн 2017 оны Гуравдугаар хуралдаан энэ сарын 13-ны өдөр болж, 5 асуудал хэлэлцэн холбогдох санал, шийдвэрүүдийг гарган ажиллалаа. Үүнд: № Хэлэлцэх асуудал Хариуцаж оруулах албан тушаалтан 1 ТАЗСЗ-ийн...

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс салбар зөвлөлүүдийн 2016 оны үйл ажиллагааг дүгнэсэн дүн Дэлгэрэнгүй үзэх

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ын Гурав дахь хэсэгт заасныг баримтлан Салбар...

Төрийн албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалд өрсөлдүүлэн шалгаруулах төрийн албаны шалгалт, сонгон шалгаруулалтад бэлтгэж байгаа иргэдэд зориулсан "цэнхэр ном"-ыг 2017 онд “Төрийн албаны...

Салбар зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаан 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр болж 5 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. Үүнд: 28 байгууллагын 102 албан хаагчид төрийн захиргааны...

Төрийн албаны зөвлөлийн Төв аймаг дахь салбар зөвлөлөөс 2017 оныг "Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, ёс зүйг сайжруулах жил" болгон зарлаж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө батлан...

Төлөвлөгөөний дагуу салбарын чиглэлийн сургалтад бүрэн хамрагдаж, цаг үеийн мэдээллийг эрх бүхий албан тушаалтанд тухай бүр танилцуулж ажиллана уу. Төлөвлөгөө үзэх  

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 128 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ын 2.1,...

Хуралдаан 2017 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн “Лхагва” гаригийн 14:00 цагт аймгийн ЗДТГ-ын Соёмбо танхимд эхэлнэ. Хэлэлцэх асуудлыг үзэх