Цэргийн штаб

chuduruu baterdene
solongo

butets

Аймаг орон нутгийн хэмжээнд батлан хамгаалахын чиглэлээр төр засгаас баримталж байгаа бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт шинжилгээ хийж үр дүнг тооцох, төрийн захиргааны байгууллагыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах замаар төрийн захиргааны ажлыг тогтвортой, чанартай, шуурхай, стандартын дагуу явуулж үр дүнд хүргэхэд оршино.

This site is a Game of Skill and is 100% LEGAL in the United States. This site operates in full compliance with the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006.
Due to state and provincial laws residents of Arizona, Iowa, Louisiana, Montana, Vermont, New York and Quebec may only play in free competitions. All other trademarks and logos belong to their respective owners. FanVictor.com Fantasy Sports