ЗАХИРАМЖ 2019

ЗАХИРАМЖ 2019

1992

Төлөвлөгөө батлах тухай А/01 2019.01.07 Татах
Цагаан сар үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай А/02 2019.01.07 Татах
Уриалга хэрэгжүүлэх тухай А/03 2019.01.07 Татах
Журам батлах тухай А/13 2019.01.10 Татах
Хөрөнгө зарцуулах тухай А/14 2019.01.10 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/26 2019.01.15 Татах
Сумдын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн тухай А/26 2019.01.15 Татах
Гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай А/30 2019.01.15 Татах
Хөдөлмөрч манлай ахмадуудыг шагнах тухай А/31 2019.01.15 Татах
Сургалт семинар зохион байгуулах тухай А/33 2019.01.15 Татах
Зардал гаргах тухай А/33 2019.01.18 Татах
Шинээр тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/41 2019.01.18 Татах
Орон сууцны зөвлөл байгуулах тухай А/42 2019.01.18 Татах
Ажлын хэсэг томилж зардал гаргах тухай А/47 2019.01.23 Татах
Түрээсийн орон сууцыг квот гаргаж иргэдэд хуваарилах тухай А/53 2019.01.25 Татах
Орон нутгийн салбар зөвлөлийн бүрэлхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай А/58 2019.01.29 Татах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар хорооны бүрэлдхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай А/59 2019.01.29 Татах
Цогцолбор цэцэрлэг болгон өөрчлөн байгуулах тухай А/70 2019.01.29 Татах
Зардал гаргах тухай А/76 2019.01.31 Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/83 2019.02.02 Татах
Төлөвлөгөө батлах тухай А/89 2019.02.13 Татах
Сүрьеэгүй Төв аймаг хөдөлгөөн өрнүүлэх тухай А/90 2019.02.14 Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/94 2019.02.18 Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/95 2019.02.19 Татах
Аймгийн аялал жуулчлалын орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай А/96 2019.02.20 Татах
Монгол цэргийн өдөр Завсэгт хүчний 98 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай А/98 2019.02.20 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/102 2019.02.20 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/105 2019.02.20 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/108 2019.02.20 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/110 2019.02.20 Татах
Зардал гаргах тухай А/112 2019.02.21 Татах
24 дэх удаагийн Саммитыг зохион байгуулах хороо, салбар хороог байгуулах тухай А/114 2019.02.25 Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/125 2019.02.26 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/130 2019.03.01 Татах
Зардал гаргах тухай А/132 2019.03.01 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/134 2019.03.04 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/135 2019.03.04 Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/142 2019.03.06 Татах
Зардал гаргах тухай А/144 2019.03.06 Татах
Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай А/151 2019.03.07 Татах
Зардал гаргах тухай А/155 2019.03.12 Татах
Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А/157 2019.03.13 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/158 2019.03.14 Татах
Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн ажил зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/160 2019.03.15 Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/168 2019.03.20 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/169 2019.03.22 Татах
Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хяналт тавих тухай А/175 2019.03.26 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/180 2019.03.29 Татах
Үзэсгэлэн яармагт оролцуулах тухай А/187 2019.03.29 Татах
Зардал гаргах тухай А/188 2019.04.01 Татах
Дуудлага худалдаа “Хөдөлмөрийн амт” үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай А/189 2019.04.01 Татах
Зардал гаргах тухай А/202 2019.04.04 Татах
Эрх шилжүүлэх тухай А/209 2019.04.10 Татах
Цэргийн үүрэгтний үзлэг шалгалт явуулах тухай А/212 2019.04.11 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/215 2019.04.11 Татах
Зардал гаргах тухай А/217 2019.04.11 Татах
Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай А/221 2019.04.15 Татах
Зардал гаргах тухай А/222 2019.04.15 Татах
Гэр бүлийн өдрийн тухай А/229 2019.04.15 Татах
Зардал гаргах тухай А/230 2019.04.15 Татах
Комиссын бүрэлдхүүн шинэчилж дүрэм батлах тухай А/233 2019.04.16 Татах
Ажлын хэсэг томилох тухай А/236 2019.04.17 Татах
Зардал гаргах тухай А/240 2019.04.19 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/244 2019.04.22 Татах
Ажлын хэсэг томилох тухай А/245 2019.04.24 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/248 2019.04.24 Татах
Нэмэлт гэрээ байгуулах тухай А/251 2019.04.25 Татах
Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/252 2019.04.30 Татах
Ажлын хэсэг томилж, зардал гаргах тухай А/254 2019.05.01 Татах
Хөрөнгө гаргах тухай А/255 2019.05.01 Татах
Төлөвлөгөө батлах тухай А/259 2019.05.02 Татах
Төв хөгжлийн лиг зохион байгуулах тухай А/260 2019.05.03 Татах
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/275 2019.05.10 Татах
Нэмэлт гэрээ байгуулах тухай А/278 2019.05.10 Татах

ХУВААЛЦАХ