МАЛ ЭМНЭЛГИЙН СУРГАЛТАД 43 МАЛЧИН ХАМРАГДЖЭЭ

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН СУРГАЛТАД 43 МАЛЧИН ХАМРАГДЖЭЭ

112

Батсүмбэр сумын ЗДТГ, Аймгийн мал эмнэлгийн газар, ВИ.И.ТИ.НЕТ ТББ хамтран орон нутгийн малчдад зориулан “2019 онд аймгийн мал эмнэлгийн газраас хийх ажлууд”, “Малын халдварт өвчин, паразит өвчин”, “Малын эмийн зохистой хэрэглээ”, “Мал эмнэлгийн үйлчилгээний эдийн засгийн үр нөлөө”, “Эрчимжсэн мал аж ахуй” сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгуулж, малын эмийг хямдралтай үнээр худалдаалжээ. Мөн сургалтын үеэр шинээр мал эмнэлгийн салбарт мөрдөгдөж байгаа мал амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн танилцуулсан байна.

ХУВААЛЦАХ