“Төрийн байгууллагын бүх шатанд чадахуйн зарчмыг хэвшүүлэх жил” болгон зарлаж, төлөвлөгөө баталлаа.

“Төрийн байгууллагын бүх шатанд чадахуйн зарчмыг хэвшүүлэх жил” болгон зарлаж, төлөвлөгөө баталлаа.

177

Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс 2019 оныг “Төрийн байгууллагын бүх шатанд чадахуйн зарчмыг хэвшүүлэх жил” болгон зарлаж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 36 ажил үйлчилгээтэй байхаар баталлаа.

Tuluvluguu-2019.01.31-01
ХУВААЛЦАХ