Ж.БАТТӨГС: ТҮРЭЭСИЙН ОРОН СУУЦНЫ ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

Ж.БАТТӨГС: ТҮРЭЭСИЙН ОРОН СУУЦНЫ ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

518

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны Нэгдүгээр хуралдаанаар дараах асуудлыг хэлэлцлээ. Үүнд:

  1. Аймгийн ИТХ, Тэргүүлэгчдийн хуралдааны хэлэлцэх асуудал, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай
  2. Аймгийн 2018 оны газрын нэгдмэл сангийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай
  3. Хөдөлмөрч манлай ахмад шалгаруулах тухай
  4. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн явцын тайлан, танилцуулга, шйидвэрийн төсөл
  5. “Түрээсийн орон сууц журам” төсөл батлах тухай
  6. Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухай

Хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлын талаар Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгч Ж.Баттөгсөөс тодрууллаа.

Ж.БАТТӨГС: ТҮРЭЭСИЙН ОРОН СУУЦНЫ ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

Ж.БАТТӨГС: ТҮРЭЭСИЙН ОРОН СУУЦНЫ ЖУРМЫГ БАТАЛЛАААймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны Нэгдүгээр хуралдаанаар дараах асуудлыг хэлэлцлээ. Үүнд: 1. Аймгийн ИТХ, Тэргүүлэгчдийн хуралдааны хэлэлцэх асуудал, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай2. Аймгийн 2018 оны газрын нэгдмэл сангийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай3. Хөдөлмөрч манлай ахмад шалгаруулах тухай4. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн явцын тайлан, танилцуулга, шйидвэрийн төсөл5. “Түрээсийн орон сууц журам” төсөл батлах тухай6. Төрийн дээд одон медальд уламжлах тухайХуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлын талаар Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгч Ж.Баттөгсөөс тодрууллаа.

Posted by Төв Аймаг Хэвлэл мэдээллийн алба on Friday, January 11, 2019

ХУВААЛЦАХ