УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

781

Төв аймгийн Батсүмбэр сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга, Баянжаргалан, Зуунмод сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн сумын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогчийн 5 сул ажлын байранд төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны; Баян-Өнжүүл, Баянцагаан, Лүн, Эрдэнэсант сумын Соёлын төвийн эрхлэгч, Баянжаргалан, Баянхангай, Цээл сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн 7 сул ажлын байранд Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтуудыг 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулахаар зарлаж байна.

Бүртгэл 2018.12.17-ны өдөр хийгдэнэ.

Zar-TZ 2018.12.19 -all

Эх сурвалж: http://www.csc.gov.mn/s/35/38

ХУВААЛЦАХ