ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН АР ГЭРТ БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН АР ГЭРТ БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

174

Батлан хамгаалахын сайд, аймгийн Засаг даргатай  байгуулсан гэрээний 2.9 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Төв аймгийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/659 дүгээр захирамжаар 2018 оны нэгдүгээр ээлжээр цэргийн жинхэнэ албанд татагдан Зэвсэгт хүчний болон Хилийн цэргийн анги байгууллагад алба хааж байгаа дайчдын ар гэрийн байдлыг судалж, энэ хүрээндээ Зуунмод сумын 6 багийн өндөр настай, ажилгүй, амжиргааны баталгаажих түвшин доогуур амьдралтай 11 цэргийн алба хаагчийн ар гэрт буцалтгүй тусламж үзүүллээ.

ХУВААЛЦАХ