“БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР”-ИЙН НАМРЫН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛНО

“БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР”-ИЙН НАМРЫН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛНО

310

“Ойн тухай хууль”-ийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалт, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн намрын арга хэмжээг 2018 оны 10 дугаар сарын 13-ний өдөр зохион байгуулна. Уг өдөр Мөнх-алдрын талбайд модны тарьц, суулгацын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тул, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллага өргөнөөр оролцохыг уриалж байна. Модны тарьц суулгацын захиалгыг БОАЖГазрын 70273290 утасны дугаарт өгнө үү.

ХУВААЛЦАХ