ЗӨВ ХООЛЛОЛТ, УНДНЫ УСНЫ ЗӨВ ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ СУРГАЛТ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ

ЗӨВ ХООЛЛОЛТ, УНДНЫ УСНЫ ЗӨВ ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ СУРГАЛТ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ

295

“Иргэдийн хэрэглээний боловсролын төв” ТББ, “Монголын эрдэст ус технологи хөгжлийн компани” хамтран Төв аймгийн нийт иргэдэд эрүүл мэнд, хоол зүй болон ундны усны зөв зохиостой хэрэглээний талаарх зөвлөгөө мэдээллийг Улаанбаатар хотоос эрдэс судлаач хоол зүйч багш нар үнэ төлбөргүйгээр хүргэж өдөрлөг зохион байгуулах гэж байна. Иймд иргэд та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

ХУВААЛЦАХ