ЗАХИРАМЖ 2017

ЗАХИРАМЖ 2017

1399

Ажлын хариуцлагыг сайжруулж үр дүнд хүргэх тухай А/05 2017.01.04 Татах
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар комиссыг шинэчлэн байгуулах тухай А/31 2017.01.20 Татах
Үзэсгэлэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай А/34 2017.01.23 Татах
Нийтийн эрүүл мэнд сарын аян зохион байгуулах тухай А/66 2017.02.07 Татах
Өвс хуваарилах тухай А/91 2017.02.15 Татах
Зардал гаргах тухай А/98 2017.02.15 Татах
Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай А/163 2017.03.17 Татах
Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх чиг үүрэг батлах тухай А/173 2017.03.22 Татах
Төлөвлөгөө батлах тухай А/185 2017.03.24 Татах
‘Ажилтай орлоготой иргэн’ урианы жилийн тэргүүний сум, байгууллага шалгаруулах тухай А/187 2017.03.27 Татах
Орон нутгийн чанартай авто замын барилга байгууламж, шинэчлэлт, засварын ажлын эрэмбэ дараалал тогтоох тухай А/226 2017.04.14 Татах
Удирдамж батлах тухай А/227 2017.04.14 Татах
“Тогтвортой амьжиргаа төслийн” чадавхийг бэхжүүлэх, баг байгуулах тухай А/245 2017.04.25 Татах
Аймгийн өсвөрийн шигшээ баг байгуулах тухай А/246 2017.04.26 Татах
Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх арга хэмжээнд зардал гаргах тухай А/271 2017.05.08 Татах
Дурангийн мэс заслын тоног төхөөрөмжийг авахад зардал гаргах тухай А/272 2017.05.08 Татах
Хөдөлмөрийн амт үзэсгээн зохион байгуулах тухай А/281 2017.05.11 Татах
Ажил эрчимжүүлэх аян зохион байгуулах тухай А/308 2017.05.31 Татах
Элэг бүтэн монгол хөтөлбөрийг Зуунмод суманд зохион байгуулахад зардал гаргах тухай А/309 2017.06.06 Татах
Захиалагч томилох тухай А/318 2017.06.07 Татах
Төлөвлөгөө батлах тухай А/319 2017.06.07 Татах
Наадам 2017 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай А/343 2017.06.07 Татах
Тэжээл хуваарилах тухай А/345 2017.06.15 Татах
Асуудал шийдвэрлэх тухай А/357 2017.06.22 Татах
Эрхэм жаалууд цэцэрлэгт бүлэг нэмэх тухай А/360 2017.06.23 Татах
Усны тоо бүртгэл явуулах тухай А/363 2017.06.23 Татах
Хөрөнгө гаргах тухай А/390 2017.06.30 Татах
Барилгын зөвшөөрөл олгох, барилга байгууламж ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай А/394 2017.06.30 Татах
Хөрөнгө гаргах тухай А/404 2017.07.06 Татах
Хөтөлбөр батлах тухай А/419 2017.07.16 Татах
Ажлын хэсэг томилох тухай А/425 2017.07.18 Татах
Хадлан гар тэжээлийн төлөвлөгөө батлах тухай А/434 2017.07.21 Татах
Ажил эрчимжүүлэх тухай А/435 2017.07.24 Татах
Уралдаан тэмцээн, зохион байгуулахыг хориглож хөрөнгө гаргах тухай А/436 2017.07.25 Татах
Хөрөнгө бүртгэн эзэмшүүлж, ашиглуулах тухай А/443 2017.07.28 Татах
Авто үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай А/444 2017.07.28 Татах
2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөөнд тодотгол хийх тухай А/447 2017.07.31 Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/448 2017.08.01 Татах
Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөгсдийг түр хамгаалах байр байгуулж хөрөнгө гаргах тухай А/450 2017.08.01 Татах
Шинээр цэцэрлэг байгуулах тухай А/451 2017.08.01 Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/457 2017.08.02 Татах
Зардал гаргах тухай А/458 2017.08.03 Татах
Хөтөлбөр батлах тухай А/475 2017.08.11 Татах
Ургацын штаб байгуулах тухай А/480 2017.08.16 Татах
Гар тэжээл бэлтгэх аян зохион байгуулах тухай А/481 2017.08.16 Татах
Захиалагч томилох тухай А/493 2017.08.25 Татах
Зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлэх тухай А/497 2017.08.28 Татах
Сумдын булаг шанд, рашааны эхийг хашиж хамгаалах зардлыг шилжүүлэх тухай А/505 2017.09.05 Татах
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/512 2017.09.08 Татах
Төлөвлөгөө батлах тухай А/513 2017.09.08 Татах
Амралт, аялал жуулчлалын газруудад аттестатчилал явуулах тухай А/516 2017.09.11 Татах
Үзлэг зохион байгуулах тухай А/520 2017.09.12 Татах
Бүс тогтоох тухай А/522 2017.09.13 Татах
Вакцинжуулалт зохион байгуулах тухай А/524 2017.09.13 Татах
Аян зохион байгуулах тухай А/530 2017.09.18 Татах
Шинээр цэцэрлэг байгуулах тухай А/538 2017.09.19 Татах
Сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийн сүү, цагаан идээний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай А/541 2017.09.21 Татах
Төсөл хэрэгжүүлэх тухай А/542 2017.09.21 Татах
2017 оны 2-р ээлжийн цэрэг халах, татлагын эжлын зохион байгуулах тухай А/547 2017.09.22 Татах
Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, вакцинжуулалт хийх, тэмцэр ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/559 2017.09.28 Татах
Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллогын ажил зохион байгуулах тухай А/564 2017.10.02 Татах
Урьдчилгаа, санхүүжилт олгох тухай А/573 2017.10.03 Татах
Спортын төрөлжсөн анги хичээллэх тухай А/578 2017.10.03 Татах
Шинээр тусгай зөвшөөрөл олгох тухай А/581 2017.10.04 Татах
Нэг сум Нэг бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай А/582 2017.10.04 Татах
Хөрөнгө оруулах тухай А/584 2017.10.05 Татах
Аян зохион байгуулах тухай А/619 2017.10.31 Татах
Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн шинэчлэн байгуулах тухай А/624 2017.11.01 Татах

ХУВААЛЦАХ