БАЯНЦОГТ СУМ ДЭЭЛТЭЙ МОНГОЛ СЭДЭВТ “НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ”-ИЙН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

БАЯНЦОГТ СУМ ДЭЭЛТЭЙ МОНГОЛ СЭДЭВТ “НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ”-ИЙН ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

449

Сумын ЗДТГ-аас иргэд олон нийтэд зориулан Төрийн захиргааны байгууллагын үйл  ажиллагааны тайлангаа нээлттэй мэдээлэх зорилгоор “Дээлтэй монгол” сэдэвт нийтийн мэдээллийн ажлыг зохион байгуулсан байна. Уг арга хэмжээний хүрээнд сумын нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2017 онд хэрэгжүүлсэн ажлын товч тайлан, 2018 онд дэвшүүлсэн зорилтот ажлуудын мэдээлэл, мөн Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найрууллагын тухай, Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн өөрчлөлт Малчны тэтгэврийн даатгалын тухай сургалтыг хийжээ.IMG8924

Дээлтэй Монгол өдөрлөгийн үеэр сумын Соёлын төвөөс “Монгол ёс заншил” сэдэвт Монгол өв соёлоо сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор Төрийн албан хаагчид,  багийн иргэд болох 128 иргэнийг хамруулан, тэдний оролцоо бүхий уралдаант тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулсан байна.

ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих