ЗААМАР СУМ “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨР”-Т ЗОРИУЛАН СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЗААМАР СУМ “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨР”-Т ЗОРИУЛАН СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

455

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-т зориулан нийгмийн оролцоог дэмжих, тэдний орчин нөхцөлийг сайжруулах, бие даан амьдрах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Заамар сумын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан арга хэмжээнд Эрүүл мэндийн төв, нийгмийн бодлогын ажилтан, нийгмийн даатгалын байцаагч нар хамтран сургалт хийлээ. Дээрх зорилгын хүрээнд “Нийгмийн даатгалын тухай ойлголт, даатгуулахын ач холбогдол, анхаарах асуудал”, “ХБИ-дэд төрөөс үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт”, ”Эмийн зохистой хэрэглээ, эмийн үнийн хөнгөлөлт”  сэдэвт сургалтуудыг  зохион байгуулж,  сургалтанд  23 иргэн хамрагдсан байна.SAM8976

ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих