ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

1350
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлын маягт Татах
Түгээмэл тархацтай ашигт магтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн маягт Татах
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд хавсаргах материал Татах
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгахад бүрдүүлэх материал Татах
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох Татах
ХУВААЛЦАХ