“ХҮНИЙ ЭРХЭД СУУРИЛСАН ЧИГ ХАНДЛАГА” САРЫН АЯНЫХҮРЭЭНД ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН ЗАРЛАГДЛАА

“ХҮНИЙ ЭРХЭД СУУРИЛСАН ЧИГ ХАНДЛАГА” САРЫН АЯНЫХҮРЭЭНД ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН ЗАРЛАГДЛАА

682

Сурагчдын хүний эрхийн боловсрол мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх, аймгийн хүний эрхийн салбар хорооны үйл ажиллагааг таниулах, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тэдний үзэл бодлыг сонсох сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээ, шинэ снааг хөгжүүлэх, хүний эрхийг хангахад тэдний оролцоо идэвхийг нэмэгдүүлэх золгоор Ерөнхий боловсролын боло МСҮТ-ийн суралцагчдын дунд эссэ бичлэгийн уралдааныг зарлаж байна.

ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих