ЗАХИРАМЖ 2018

ЗАХИРАМЖ 2018

2032

Өвс хуваарилах тухай А/06 2018.01.05 Татах
Хөрөнгө гаргах тухай А/08 2018.01.08 Татах
“Хөгжлийн төслийн баг”-ийг шинэчлэн байгуулах тухай А/36 2018.01.19 Татах
Өвс тэжээл хуваарилах тухай А/51 2018.01.25 Татах
Хөдөлмөрийн аварга шалгаруулж шагнах тухай А/65 2018.01.30 Татах
Шагнах тухай А/73 2018.02.01 Татах
Хөдөлмөрч манлай ахмадуудыг шагнах тухай А/86 2018.02.08 Татах
Аймгийн Алдарт уяач цол олгох тухай А/87 2018.02.08 Татах
Нэмэлт санхүүжилт олгох тухай А/88 2018.02.08 Татах
Ажлын хэсэг томилж зардал гаргах тухай А/90 2018.02.09 Татах
Урамшуулал олгох тухай А/93 2018.02.15 Татах
Аян зохион байгуулах тухай А/94 2018.02.15 Татах
Хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг түр хориглох тухай А/95 2018.02.15 Татах
Хөрөнгө гаргах тухай А/114 2018.02.23 Татах
Зардал гаргах тухай А/141 2018.03.09 Татах
Зардал гаргах тухай А/143 2018.03.12 Татах
Малчдын өвөлжөө хаваржааны шургааг бэлтгүүлэх тухай А/158 2018.03.16 Татах
Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөхөд зориулж зардал гаргах тухай А/180 2018.03.22 Татах
Өвс хуваарилах тухай А/182 2018.03.22 Татах
Эм био бэлдмэл хуваарилах тухай А/183 2018.03.22 Татах
Гамшгаас хамгаалах сургагч бэлтгэх тухай А/201 2018.03.28 Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/202 2018.03.28 Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/203 2018.03.28 Татах
Хөрөнгө гаргах тухай А/214 2018.04.02 Татах
Ойд үйл ажиллагаа явуулахыг түр хориглох тухай А/223 2018.04.03 Татах
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны барилгыг буулган, дахин төлөвлөж барилгажуулах тухай А/234 2018.04.16 Татах
Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай А/264 2018.04.18 Татах
Өсвөрийн шигшээ баг байгуулах тухай А/270 2018.04.20 Татах
Сумдын булаг шанд, рашааны эхийг хашиж хамгаалах зардлыг шилжүүлэх тухай А/272 2018.04.23 Татах
Ажлын хэсэг томилох тухай А/277 2018.04.24 Татах
Зөвлөх томилох тухай А/288 2018.04.27 Татах
Хөдөлмөрийн амт 2018 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай А/329 2018.05.10 Татах
Удирдамж батлах тухай А/330 2018.05.10 Татах
Амралтын өдрийг ажлын өдөрт шилжүүлэх тухай А/446 2018.07.06 Татах
Хурдан морины уралдааны талаар авах зарим арга хэмжээ А/468 2018.07.06 Татах
Сахилга харуцлагыг сайжруулж хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай А/469 2018.07.07 Татах
Аймгийн цол олгох тухай А/473 2018.07.09 Татах
Цол олгох тухай А/474 2018.07.10 Татах
Чимэг олгох тухай А/476 2018.07.10 Татах
Зардал гаргах тухай А/485 2018.07.19 Татах
Урамшуулал олгох тухай А/490 2018.07.23 Татах
Хөрөнгө гаргах тухай А/493 2018.07.23 Татах
Хөрөнгө гаргах тухай А/496 2018.07.24 Татах
Зүүн бүсийн хурдан морины доод гурван насны уралдаан зохион байгуулах тухай А/497 2018.07.25 Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/501 2018.07.30 Татах
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах ажлын хэсэг томилох тухай А/503 2018.07.31 Татах
Захирамжийн хэрэгжилтийн тухай А/505 2018.08.03 Татах
Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/506 2018.08.03 Татах
Зардал гаргах тухай А/508 2018.08.07 Татах
Үндэсний спортын их наадамд шигшээ тэмцээнд оролцох зардал гаргах тухай А/515 2018.08.08 Татах
Хөрөнгө гаргах тухай А/516 2018.08.08 Татах
Хөрөнгө гаргах тухай А/523 2018.08.08 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/526 2018.08.10 Татах
Үнэлгээний хороо байгуулж зардал гаргах тухай А/532 2018.08.17 Татах
Захиалагч томилох тухай А/535 2018.08.17 Татах
Хичээлийн шинэ жил үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай А/538 2018.08.17 Татах
Шагнах тухай А/543 2018.08.20 Татах
Зардал гаргах тухай А/547 2018.08.27 Татах
Шагнах тухай А/549 2018.08.27 Татах
Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/550 2018.08.27 Татах
Зардал гаргах тухай А/551 2018.08.29 Татах
Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай А/552 2018.08.29 Татах
Гар тэжээл бэлтгэх тухай А/554 2018.08.31 Татах
Хөрөнгө зарцуулах тухай А/557 2018.09.03 Татах
Хөрөнгө гаргах тухай А/562 2018.09.07 Татах
Сургалтын агуулгын түвшинг өөрчлөн байгуулах тухай А/563 2018.09.07 Татах
Аян зохион байгуулах тухай А/589 2018.09.20 Татах
Эрүүл хүүхэд аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/592 2018.09.24 Татах
Хөдөлмөрч манлай ахмадуудыг шагнах тухай А/595 2018.09.26 Татах

ХУВААЛЦАХ