ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ ҮЗЛЭГ 27 СУМАНД ЯВАГДАЖ БАЙНА

ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ ҮЗЛЭГ 27 СУМАНД ЯВАГДАЖ БАЙНА

946

27 сум, төсөвт байгууллагын үйл ажиллагааны явцыг тодорхойлж, Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, дүрэм журам, Засгийн газрын болон төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол шийдвэрийн хүрээнд заавар зөвлөмж өгөх зорилгоор аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэг 11 дүгээр сарын 13-17-ны хооронд явагдаж байна. Үзлэгийн хүрээнд аймгийн Засаг даргын орлогч Д.Мөнхбаатар, ЗДТГ-ын дарга Ч.Сарангэрэл болон бодлогын хэлтсийн дарга нараар ахлуулсан 6 баг 27 сумандаа ажиллаж хяналт шалгалт хийн, заавар зөвлөгөө өгч байна.

ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих