Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, харьяа байгууллагын 2017 оны хагас жилийн дүн

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, харьяа байгууллагын 2017 оны хагас жилийн дүн

361
ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих