Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, харьяа байгууллагын 2017 оны хагас жилийн дүн

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, харьяа байгууллагын 2017 оны хагас жилийн дүн

531
ХУВААЛЦАХ