УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

579

Төв аймгийн Бүрэн, Өндөрширээт, Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Дэлгэрхаан сумын Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогчийн сул ажлын байранд төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны; Архуст, Баян, Баяндэлгэр, Баян-Өнжүүл, Эрдэнэсант сумдын Соёлын төвийн эрхлэгч, Баянхангай, Баян-Өнжүүл, Заамар, Лүн сумдын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч зэрэг сул ажлын байранд Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр зохион байгуулах боллоо.

Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл 2017 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын байранд явагдана.

Дэлгэрэнгүй зарыг www.csc.gov.mn/s/35/38 -ээс үзнэ үү.

ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих