27 СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧИЙН СЕМИНАР БОЛЖ БАЙНА

27 СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧИЙН СЕМИНАР БОЛЖ БАЙНА

973

Төв аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс энэ онд хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хариуцсан чиг үүргийг сум орон нутагт хэрхэн зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор 27 сумын Засаг даргын орлогч нарт сургалт семинар зохион байгуулж байна. 2

ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих