АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН ХУРАЛДАЖ БАЙНА

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАН ДӨРӨВ ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН ХУРАЛДАЖ БАЙНА

937

Тус хуралдаанаар дараах асуудлыг хэлэлцэж байна. Үүнд:

  1. Зарим газар нутгийг аймгийн тусгай хэрэгцээ, хамгаалалтанд шинэчлэн авах, тусгай хэрэгцээ хамгаалалтаас гаргах тухай
  2. Аймгийн зарим сумдын хилийн цэсийг шинэчлэн тогтоолгож, аймаг, сумдын хилийн цэсийн зураглалыг баталгаажуулах тухай
  3. Боловсролын тогтвортой хөгжлийн бодлого батлах тухай
  4. Аймгийн 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл батламжлах тухай
  5. Аймгийн 2017 оны төсвийн тодотгол батлах тухай3
  6. Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийнгазар байгуулан ажиллуулах болон Удирдах зөвлөлийг томилон ажиллуулах тухай
  7. Хөрөнгө шийдүүлэх тухай
  8. “Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр” –ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны аймгийн төлөвлөгөө
  9. 22 дахь удаагийн саммитаас гарсан шийдвэрийн дагуу аймгийн засаг даргын тамгын газар түүний харъяа хэлтэс, газар, алба, агентлаг, байгууллагуудад хийгдэх ажлууд
ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих