ЭРДЭНЭСАНТ СУМАНД ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЯВАГДЛАА

ЭРДЭНЭСАНТ СУМАНД ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЯВАГДЛАА

568

Эрдэнэсант суманд 4 дүгээр сарын 20-21 өдрүүдэд цэрэг татлагын товчооны үзлэг зохион байгуулагдлаа. Мөн сумын цэргийн насны залууст батлан хамгаалах хууль тогтоомж сурталчилах өдөрлөг  сургалт зохион байгуулсан байна. Сумын хэмжээнд цэрэг татлагын товчооны үзлэгт хамрагдах ёстой 70 залуусаас 65 нь хамрагдаж 17 залуу цэргийн жинхэнэ албанд тэнцэж, 13 залуу дүйцүүлэх алба хаахаар боллоо.2

ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих