СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ДУНД “ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЦАГААН ТОЛГОЙ 2017” ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН...

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ДУНД “ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЦАГААН ТОЛГОЙ 2017” ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

972

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийг зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг олгох, хөдөлгөөнд соёлтой оролцох дадлыг багаас нь зөв эзэмшүүлэх, хүүхэд хамгааллын талаар эцэг, эхчүүдтэй хамтран ажиллах зорилгоор Зуунмод сумын ГХУСЗЗөвлөл, Аймгийн ЦГ-ын ЗЦТасагтай хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдөр Зуунмод хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй цэцэрлэгүүдийн дунд зохион байгууллаа.2

Тэмцээн тусгай удирдамжийн дагуу 6 төрлөөр баг тус бүр 5-6 насны 12 хүүхэд, 2 багшийн бүрэлдэхүүнтэй оролцсоноос Тэргүүн байранд “Бумбардай” цэцэрлэг, Дэд байранд “Бүжинхэн” цэцэрлэг, 3 дугаар байранд “Унагалдайн андууд” цэцэрлэг тус тус шалгарлаа.3

ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих