АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН БОЛЖ БАЙНА

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН БОЛЖ БАЙНА

774

Тус хуралдаанаар дараах асуудлуудыг хэлэлцэнэ. Үүнд:

  1. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг гарган батлуулна.
  2. “Аймгийн уул уурхай, эрдэс баялагийн талаар баримтлах бодлого”-д оруулах нэмэлт, өөрчлөлт, бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө.
  3. Ахмадйн амралтын үйл ажиллагааны төсөв
  4. Сүрьеэ өвчний тархалтыг бууруулахад авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мэдээлэл
  5. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй лабораторуудын тухай
  6. Сумдын хөрөнгө оруулалт засварын ажилд хяналт тавьх багийн ажиллах журам
  7. Хаврын тариалалтын бэлтгэл ажлын явцын талаарх мэдээлэл
  8. Нүүдлийн мал эмнэлэгийн төсөл хэрэгжүүлэх журмын төсөл

CO7B5565 CO7B5567

ХУВААЛЦАХ

Сэтгэгдэл байхгүй байна.

Сэтгэгдэл бичих