АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД “ИРЭЭДҮЙН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ” СЭДВЭЭР ХИЧЭЭЛ ОРЖЭЭ

АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧДАД “ИРЭЭДҮЙН ТАТВАР ТӨЛӨГЧ” СЭДВЭЭР ХИЧЭЭЛ ОРЖЭЭ

21

Жил бүрийн 5 дугаар сарын хоёр дахь 7 хоногт “Татвар төлөгчдийн өдрүүд” тохиодог. Улсын хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уг өдрийн хүрээнд Батсүмбэр сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдад “Ирээдүйн татвар төлөгч” сэдвээр хичээл орж, татварын талаар анхан шатны ойлголт өгсөн байна.

ХУВААЛЦАХ