ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН-ТАНЫ ОРОЛЦОО, ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ САРЫН АЯН ЗААМАР СУМАНД

ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ ОРЧИН-ТАНЫ ОРОЛЦОО, ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ САРЫН АЯН ЗААМАР СУМАНД

16

2019 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдөр Төв аймгийн Зуумод суманд нээлтээ хийсэн “Эрүүл аюулгүй орчин-Таны оролцоо, Иргэдийн оролцоотой-Байгаль орчны хяналт” сарын аяны хүрээнд Заамар сумын нутагт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтан, байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтан, холбогдох инженер техникийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулсан байна. Мөн Заамар сумын Хайлааст багт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж байгаа эмнэлгийн барилгад “Барилгын техник, эрчим хүч, харилцаа холбоо”-ны чиглэлээр, тус сумын нутагт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн авто тээвэр хэмжилзүй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй, нийгмийн хамгаалал, геологи уул уурхайн чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийсэн байна.

ХУВААЛЦАХ