“НИЙГМИЙН ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГА” ТЭТГЭЛЭГТ СУРГАЛТ

“НИЙГМИЙН ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГА” ТЭТГЭЛЭГТ СУРГАЛТ

170

Дэлхийн банк, Удирдлагын академитай хамтран “Нийгмийн эгэх хариуцлага” сэдэвт тэтгэлэгт сургалтанд хамрагдахыг урьж байна.

ХУВААЛЦАХ