АЛТАН САВ-2019 ХУРДАН УДМЫН ОХИН АДУУНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

АЛТАН САВ-2019 ХУРДАН УДМЫН ОХИН АДУУНЫ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

28

ХУВААЛЦАХ